01 44 100 22

Infolinia 9:00-19:00

Pon. - Pt. 10:00 - 18:00

Weekendy nieczynne

Open for Business

W związku z pandemią choroby COVID-19, chcemy Wam przekazać najistotniejsze informacje dotyczące Waszych polis oraz naszego serwisu.

  • Praca naszego zespołu 

Zgodnie z zaleceniami rządu, nasze biuro w Dublin 15, będzie zamknięte do odwołania i w tym czasie nasi doradcy będą pracować zdalnie. Dołożyliśmy wszelkich starań aby te zmiany w żadnym stopniu nie wpłynęły negatywnie na jakość naszych usług. Godziny pracy nie ulegają zmianie. Wszelkie sprawy dotyczące Waszych polis prosimy kierować na adres admin@rightone.ie , kontakt telefoniczny bezpośrednio z doradcą lub numerem biura 01 4410022.

Część z Was zastanawia się zapewne, czy Wasza polisa obejmuje tą chorobę?

Choroba COVID-19 wywoływana zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 została odkryta w Listopadzie 2019, w związku z czym nie może ona być zdefiniowana w polisach zawartych wcześniej.
Nie oznacza to jednak, że skutki tej choroby nie będą objęte przez Waszą polisę.

Jak więc zadziała polisa w konkretnych przypadkach?
Zacznijmy od posiadaczy polis na życie w firmach: Irish Life, New Ireland, Zurich Life, Royal London, Aviva Life. Prosimy o wcześniejsze sprawdzenie posiadanych benefitów i porównanie ich z poniższą listą. Nie wszystkie z wymienionych poniżej benefitów, są dostępne w każdej firmie.

  • Ubezpieczenie na życie, Mortgage Protection, Income Protection:

A. Utrata życia (Life insurance i Mortgage protection)
Śmierć na skutek choroby COVID-19 jest podstawą do wypłaty odszkodowania.

B. Poważne zachorowania
Choroba COVID-19 nie znajduje się na liście objętych chorób krytycznych, jednak jeśli na jej skutek wystąpi którakolwiek ze zdefiniowanych chorób krytycznych, to jej diagnoza będzie podstawą do wypłaty odszkodowania.

C. Pobyt w szpitalu
Pobyt w szpitalu na skutek choroby COVID-19 oraz jej powikłań jest podstawą do wypłaty odszkodowania. Standardowo, kwalifikacja do złożenia wniosku następuje po upłynięciu 72 godzin pobytu ciągłego na oddziale szpitalnym.

D. Niezdolność do pracy w skutek wypadku, tzw. benefit wypadkowy
Ten benefit obowiązuje TYLKO na skutek uszkodzeń mechanicznych ciała w wyniku wypadku, zatem żadna choroba nie jest podstawą do wypłaty odszkodowania.

E. Zabiegi chirurgiczne
Choroba COVID-19 nie znajduje się na liście zabiegów, jeżeli jednak na jej skutek byłaby wymagana operacja będąca na liście, to jest podstawą do wypłaty odszkodowania.

F. “Income Protection” czyli osobna polisa od niezdolność do pracy na skutek choroby czy wypadku.
Niezdolność do pracy na skutek choroby COVID-19 jest podstawą do wypłaty odszkodowania. Niezmiennie obowiązuje wybrany “deferred period”, czyli okres od rozpoczęcia zwolnienia, po którym polisa zaczyna wypłacać ustaloną część utraconego dochodu.

Każdy powyższy wniosek podlega standardowej procedurze według warunków ogólnych polisy.

  • Firma HIVE (April), Ubezpieczanie medyczne, Wypadkowe oraz od Niezdolności do pracy

A. Ubezpieczenie medyczne – Medical Cash Plan
Firm Hive (APRIL) nie zgłosiła obecnie żadnych zmian odnośnie istniejących polis i procesu likwidacji szkód. Jeśli dojdzie do zakażenia wirusem i będzie ono skutkowało np. pobytem w szpitalu to sam pobyt szpitalny (minimum 24h) kwalifikuje się do złożenia wniosku.

B. Ubezpieczenie od wypadków – Personal Accident Plan
Polisa obejmuje zdarzenia na skutek uszkodzeń mechanicznych ciała-wypadków, zatem żadna choroba nie jest podstawą do wypłaty odszkodowania.

C. Niezdolność do pracy na skutek chorób i wypadków – Accident, Sickness & Hospitalisation Plan
Firma Hive (APRIL) nie zgłosiła obecnie żadnych zmian odnośnie istniejących polis i procesu likwidacji szkód. Jeśli dojdzie do zakażenia wirusem i będzie ono skutkowało np. pobytem w szpitalu, to sam pobyt szpitalny (minimum 48h) kwalifikuje się do wypłaty odszkodowania.
Jeśli osoba zakażona została oddelegowana przez swojego lekarza do samoizolacji i jest nie zdolna do pracy to fakt ten także kwalifikuje się do wypłaty odszkodowania.

Każdy powyższy wniosek podlega standardowej procedurze według warunków ogólnych polisy.

  • Polisy podróżne

UWAGA! Polisy podróżne zawierane z firmą Blue Insurance, po 6PM 16/03/2020, wykluczają chorobę COVID-19 jako podstawę do wypłaty wszystkich odszkodowań. Polisy zawarte przed tą datą, obejmują tę chorobą oraz jej wszelkie skutki, zgodnie ze zdarzeniami oraz warunkami zawartymi w polisie.

  • Zawieranie nowych umów

Poza firmą Blue Insurance (ubezpieczenie podróżne) inne firmy z którymi współpracujemy nie wprowadziły żadnych wykluczeń w związku z pandemią choroby COVID-19.

To bardzo dobra wiadomość dla tych, którzy chcą się “doubezpieczyć” lub zawrzeć nową umowę.
Warunki nowo zawartych umów ubezpieczenia terminowego pozostają niezmienne przez cały okres ich trwania, więc jest jeszcze czas aby zapewnić sobie długoterminową ochronę bez obawy żadnych zmian w przyszłości.

Nowe umowy do odwołania zawierane będą poprzez nasz wewnętrzny system video konferencji. Gwarantuje on bezpieczeństwo państwa danych osobowych i pozwala na uzyskanie nowych polis szybko i sprawnie z pomocą naszych doradców bez wychodzenia z domu.

Z poważaniem zespół RightOne

Poradnik na podstawie informacji dostępnych na dzień 30/03/2020