01 44 100 22

Infolinia 9:00-19:00

Pon. - Pt. 10:00 - 18:00

Weekendy nieczynne

RightOne / Warunki Handlowe

Warunki Handlowe - Rightone Ltd

RightOne Limited

13D Main Street, Ongar Village, Dublin 15

T: 01 44 100 22,  F: 01 44 100 23  E: admin@rightone.ie

Wersja pdf - Warunki Handlowe

RightOne – Broker Ubezpieczeniowy, Emerytalny, Kredytowy. Niniejsze Warunki handlowe określają ogólne warunki, na mocy których RightOne Ltd świadczy Tobie usługi finansowe, a także opisują obowiązki naszej firmy jak i klienta w związku z tymi usługami. Proszę uważnie przeczytać te warunki,  jeśli masz jakieś pytania, chętnie na nie odpowiemy i wyjaśnimy poniżej opisane warunki. Jeśli zostaną wprowadzone jakiekolwiek istotne zmiany w poniższych warunkach, powiadomimy Cię o tym.

Autoryzacja poprzez Centralny Bank Irlandii

RightOne Ltd jest regulowany przez Bank Centralny Irlandii w celu przeprowadzania pośrednictwa ubezpieczeniowego na mocy rozporządzenia Wspólnot Europejskich (Mediacje Ubezpieczeniowe) z roku 2005. W celu przeprowadzania pośrednictwa Kredytowego na mocy rozporządzenia Unii Europejskiej (Konsumenckie Kredyty Hipoteczne) z roku 2016.  Kopie naszych upoważnień regulacyjnych są dostępne na żądanie. Bank Centralny Irlandii posiada rejestr firm regulowanych. Możesz skontaktować się z Bankiem Centralnym Irlandii pod numerem 1890 777 777 lub odwiedzić witrynę internetową www.centralbank.ie, aby zweryfikować nasze upoważnienia.

Rejestracja w Irlandii z Bankiem Centralnym pod nr C93262.

 Kodeksy postępowania

RightOne Ltd podlega Kodeksowi Ochrony Konsumenta, Minimalnego Kodeksu Kompetencji i Standardów Sprawności i Sprawiedliwości, które zapewniają ochronę konsumentom. Kodeksy te można znaleźć na stronie internetowej Banku Centralnego www.centralbank.ie

Nasze Usługi

RightOne Ltd jest członkiem Brokers Ireland (BI). Jako członek BI musimy być w stanie porównać ubezpieczenie z co najmniej pięcioma ubezpieczycielami w odpowiedniej formie (życie / inne ubezpieczenia), a co za tym idzie dać generalnie  konsumentom większy wybór niż agenci i agenci przynależący do konkretnych firm. Naszym podstawowym zadaniem jest doradztwo i przeprowadzenie transakcji w imieniu klientów w zakresie ubezpieczeń na życie oraz planów emerytalnych, kredytów hipotecznych oraz  ubezpieczeń ogólnych. Zapewniamy pomoc w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących polis lub w przypadku roszczenia odszkodowawczego w okresie obowiązywania polisy, wyjaśniamy także różne ograniczenia, warunki i wykluczenia związane z Twoją polisą. Jednakże, jesteś  odpowiedzialny za zapoznanie się z dokumentami, warunkami, literaturą i broszurami dotyczącymi polisy aby upewnić się, że rozumiesz naturę obowiązującej Cię polisy.

Zazwyczaj uzgadniamy zawczasu z każdym klientem zakres świadczonych usług. O ile nie uzgodniono inaczej, nasze usługi obejmują:

 1. Doradzanie naszym klientom w zakresie ich ubezpieczenia i potrzeb finansowych
 2. Rekomendację i zorganizowanie polisy ubezpieczenia zgodnie z wymaganiami naszych klientów z jednym ubezpieczycielem, ubezpieczycielem z pomocą innych ubezpieczycieli lub panelem ubezpieczycieli, których wybraliśmy.
 3. Pomaganie naszym klientom w dokonywaniu wszelkich zmian jakie mogą oni chcieć wprowadzić w swoich istniejących polisach
 4. Pomaganie naszym klientom w składanych wnioskach o roszczenia dotyczących polis ubezpieczeniowych, które dla nich zorganizowaliśmy.

Uczciwa Analiza Rynkowa

Pojęcie uczciwej analizy rynku pochodzi z dyrektywy o mediacji ubezpieczeniowej. Opisuje zakres wyboru oferowanych produktów i oferujących je firm przez pośrednika w określonej kategorii ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia ogólnego, hipotecznego i / lub specjalistycznego. Liczba posiadanych umów z firmami ubezpieczeniowymi musi być wystarczająco duża, aby pośrednik był w stanie zarekomendować produkt, który byłby odpowiedni dla zaspokojenia  potrzeb i wymagań klienta. Definicja wystarczającej liczby dostawców będzie się różnić, w zależności od liczby dostawców działających na rynku i oferujących danego typu produkt lub usługi oraz ich względnego znaczenia i udziału na rynku.  Zakres uczciwej analizy produktów musi być  na poziomie oczekiwanym od firmy oferującej porady finansowe, biorąc pod uwagę dostępność informacji i produktów pośrednikom oraz kosztu analizy rynkowej.

W celu zapewnienia wystarczającej ​​liczby produktów finansowych oraz usługodawców, aby zapewnić uczciwą analizę rynku, rozważamy następujące kryteria:

 • potrzeby klienta,
 • wielkość zamówienia klienta,
 • liczbę dostawców na rynku współpracujących z brokerami,
 • udział w rynku każdego z tych dostawców,
 • liczba odpowiednich produktów dostępnych od każdego dostawcy,
 • dostępność informacji o tych produktach,
 • jakość produktu i usługi świadczone przez dostawcę,
 • ich koszt oraz wszelkie inne istotne kwestie.

Polisy na Życie i Plany Emerytalne

RightOne  Ltd zapewnia doradztwo w zakresie ubezpieczeń na życie i emerytur na  zasadach uczciwej analizy rynku, tj. świadczenie usług na podstawie wystarczającej liczby umów z dostawcami produktów finansowych dostępnych na rynku, w celu umożliwienia nam przedstawienia rekomendacji zgodnie z profesjonalnymi kryteriami; która polisa/ produkt byłby odpowiedni do zaspokojenia Twoich potrzeb.

W szczególności w odniesieniu do polis ubezpieczeniowych na czas określony/ nieokreślony, podstawą naszej usługi będzie wyjaśnienie:  a) znaczenia niezdolności do pracy, zgodnie z definicją w polisie,  b) świadczeń/ benefitów dostępnych w ramach tej polisy c) ogólnych wykluczeń mających zastosowanie do tej polisy oraz d) redukcje aplikujące się do wypłat odszkodowań z  tytułu otrzymywania świadczeń w wyniku niepełnosprawności z innych źródeł. W przypadku polisy dotyczącej chorób poważnych jasno wyjaśnimy ograniczenia, warunki i ogólne wykluczenia, które są zawarte w polisie. Pełna lista ubezpieczycieli i producentów produktów, z którymi współpracujemy jest dostępna na żądanie.

Kredyty Konsumenckie oraz Hipoteczne

Za pośrednictwem pożyczkodawców lub innych przedsiębiorstw, z którymi prowadzimy agencję, Rightone Ltd. może doradzać i organizować produkty hipoteczne w następującym zakresie: pożyczki o stałym oprocentowaniu, kredyty hipoteczne o zmiennym oprocentowaniu, kredyty hipoteczne o stałym oprocentowaniu, kredyty odsetkowe, hipoteki emerytalne i nieruchomości inwestycyjne.

Rightone Ltd. udziela porad w zakresie kredytów hipotecznych na podstawie analizy ograniczonej (świadczenie usług na podstawie ograniczonej liczby umów i producentów produktów dostępnych na rynku).

Mamy dostęp do 5 pożyczkodawców za pośrednictwem usług hipotecznych Brokers Ireland:

 • Permanent TSB
 • KBC Bank Ireland
 • Haven Mortgages
 • BNP Paribas Ireland
 • Pepper Home Loans

Będziemy musieli zebrać od Ciebie wystarczającą ilość informacji, zanim będziemy mogli udzielić jakiejkolwiek porady dotyczącej kredytów hipotecznych. Wynika to z faktu, że kluczową kwestią w odniesieniu do doradztwa w zakresie kredytów hipotecznych jest ocean ich przystępność. Informacje takie powinny być niezwłocznie przekazywane na nasz wniosek.

Ubezpieczenia ogólne.                                      

RightOne Ltd oferuje ogólne ubezpieczenie na podstawie ograniczonej analizy rynku (świadczenie usług na podstawie ograniczonej liczby kontraktów i  producentów produktów finansowych dostępnych na rynku). Doradzamy w związku z następującymi dostawcami ubezpieczeń ogólnych:

April Ireland

Blue Insurance

Ujawnienie informacji

Twoim obowiązkiem jest dostarczenie kompletnych i dokładnych informacji ubezpieczycielom podczas organizowania polisy ubezpieczeniowej i / lub podczas, gdy oświadczenie faktów jest uzupełniane w Twoim imieniu przez jednego z naszych doradców. Każde nieuwzględnienie istotnych informacji lub faktów może doprowadzić do odmówienia wypłaty roszczenia o odszkodowanie i spowodować unieważnienie polisy.

Wynagrodzenie brokera

RightOne Ltd jest wynagradzana prowizją i innymi płatnościami od producentów produktów finansowych za rekomendowanie tychże produktów odpowiednim klientom. W przypadku, gdzie otrzymujemy powtarzające się prowizje, stanowi to część wynagrodzenia za wstępne doradztwo klientom. W pewnych okolicznościach możemy również zdecydować o pobieraniu opłaty wstępnej. W takim przypadku powiadomimy klienta w pełni o przewidywanej opłacie przed oferowaniem usługi lub porady.

Regularne sprawdzanie polisy

W Twoim najlepszym interesie jest, aby regularnie sprawdzać  produkty, które dla Ciebie zorganizowaliśmy w związku z ciągle zmieniającymi się potrzebami na podstawie zmian Twoich okoliczności. Nieprzestrzeganie zasady  zmieniających się  okoliczności lub zaniechanie  regularnych porad może spowodować że będziesz posiadał niepełne ubezpieczenie lub produkt nieodpowiedni do Twoich potrzeb. 

Konflikt interesów

Naszym celem jest unikanie konfliktu interesów w świadczeniu usług. Jednak w przypadku wystąpienia nieuniknionego konfliktu interesów, poinformujemy Cię o tym na piśmie przed dostarczeniem jakiejkolwiek usługi.

 Konsekwencje w przypadku braku płatności

Producenci produktów finansowych mogą wycofać świadczenia,  odmówić wypłaty odszkodowania lub zakończyć polisę w przypadku kiedy klient nie uiścił opłaty za polisę w uzgodnionym wcześniej terminie. W celu szczegółowych informacji na ten temat  prosimy zwrócić się do dokumentów dotyczących ogólnych warunków polisy. 

Składanie skarg oraz zażaleń

Posiadamy pisemną procedurę składania zażaleń w celu skutecznego ich rozpatrzenia. Potwierdzimy pisemnie otrzymanie Twojego zażalenia w ciągu 5 dni roboczych od jego otrzymania oraz w pełni zbadamy jego podstawy. Rozpatrzymy zażalenie tak szybko, jak to możliwe, a osoba je składająca otrzyma aktualizację w odstępach nie dłuższych niż 20 dni roboczych od daty złożenia zażalenia.

Po zakończeniu naszego dochodzenia otrzymasz pisemny raport na podstawie faktów zażalenia oraz naszą finalną decyzję w związku z jego rozpatrzeniem . W przypadku gdy nadal będziesz niezadowolony z naszej obsługi lub finalnej decyzji/ odpowiedzi na zażalenie, masz prawo zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Usług Finansowych i Emerytalnych. Pełna kopia naszej procedury zażaleń jest dostępna na żądanie.

Ochrona danych osobowych

Rightone Ltd. spełnia wymogi Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2018 i Ustawy o Ochronie Danych Obowych z 1988 i 2003 roku, z późniejszymi zmianami.

Rightone Ltd. zobowiązuje się chronić i szanować Twoją prywatność. Chcemy zachować przejrzystość w sposobie przetwarzania danych i pokazać, że jesteśmy odpowiedzialni za RODO (GDPR) w związku nie tylko z przetwarzaniem danych, ale także aby pomóc Ci zrozumieć Twoje prawa jako klient. Dane personalne będą przetwarzane tylko w sposób zgodny z celami, dla których zostały przekazane i zgodnie z naszym oświadczeniem o ochronie danych, będzie ono dostępne dla wszystkich naszych klientów w momencie pozyskiwania tychże danych. Zapewniamy, że niniejsze oświadczenie dotyczące polityki prywatności będzie łatwo dostępne. Proszę odnieść się do naszej strony internetowej www.rightone.ie/privacy, jeśli to medium nie jest odpowiednie, zapewniamy, że z łatwością otrzymasz wydruk lub kopię na innym trwałym nośniku.

Skontaktuj się z nami pod adresem admin@rightone.ie, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące swoich danych osobowych.

Ochrona konsumenta

RightOne  Ltd jest członkiem Programu Kompensacji Inwestorów Spółek Zewnętrznych (ICCL) ustanowionego na mocy ustawy o rekompensatach inwestora z 1998 r.

Ustawodawstwo przewiduje ustanowienie systemu rekompensat i płatności w specyficznych okolicznościach. Płatności te są dostępne dla określonych klientów firm (zwanych jako uprawnieni inwestorzy) objętych ta ustawą. Należy jednak pamiętać, że prawo do rekompensaty powstaje tylko w przypadku, gdy pieniądze lub instrumenty inwestycyjne posiadane przez firmę w Twoim imieniu nie mogą zostać zwrócone ani w chwili obecnej, ani w przewidywalnej przyszłości, ale tylko jeśli Ty (klient) spełniasz definicje osoby kwalifikującej się jako uprawniony

Inwestor określony w ustawie. W przypadku ustalenia prawa do odszkodowania, kwota należna jest mniejszą wartością od 90% strat klienta, która  została uznana za kwalifikującą się do odszkodowania, lub €20,000. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z ICCL Ltd. pod numerem (01) 224 4955.

Fundusz kompensacji Brokers Ireland                                            

Jesteśmy również członkami Brokers Ireland Compensation Fund. Z zastrzeżeniem maksymalnej kwoty do 100 000 EUR na klienta (lub łącznie 250 000 EUR) wedle zasad systemu, zobowiązania mogą być wypłacane przez fundusz w imieniu swoich członków, jeżeli firma członkowska nie jest w stanie tego zrobić oraz jeżeli wyżej wymieniony Programu Kompensacji Inwestorów Spółek Zewnętrznych nie zdołał odpowiednio zrekompensować żadnego klienta firmy członkowskiej. Dalsze szczegóły są dostępne na życzenie.

Warunki Handlowe ważne od Maja 2018

Warunki Handlowe - Piotr Pelczyński t/a Rightone

 Piotr Pelczynski t/a RightOne

31 Ard Na Slaine, Wexford, Co. Wexford

T: 053 91 47752, E: admin@rightone.ie

RightOne – Broker Ubezpieczeniowy, Emerytalny, Kredytowy. Niniejsze Warunki handlowe określają ogólne warunki, na mocy, których Piotr Pelczynski t/a RightOne świadczy Tobie usługi finansowe, a także opisują obowiązki naszej firmy jak i klienta w związku z tymi usługami. Proszę uważnie przeczytać te warunki,  jeśli masz jakieś pytania, chętnie na nie odpowiemy i wyjaśnimy poniżej opisane warunki. Jeśli zostaną wprowadzone jakiekolwiek istotne zmiany w poniższych warunkach, powiadomimy Cię o tym.

Autoryzacja poprzez Centralny Bank Irlandii

Piotr Pelczynski t/a RightOne jest regulowany przez Bank Centralny Irlandii w celu przeprowadzania pośrednictwa ubezpieczeniowego na mocy rozporządzenia Wspólnot Europejskich (Mediacje Ubezpieczeniowe) z roku 2005. W celu przeprowadzania pośrednictwa Kredytowego na mocy rozporządzenia Unii Europejskiej (Konsumenckie Kredyty Hipoteczne) z roku 2016.  Kopie naszych upoważnień regulacyjnych są dostępne na żądanie. Bank Centralny Irlandii posiada rejestr firm regulowanych. Możesz skontaktować się z Bankiem Centralnym Irlandii pod numerem 1890 777 777 lub odwiedzić witrynę internetową www.centralbank.ie, aby zweryfikować nasze upoważnienia.

Rejestracja w Irlandii z Bankiem Centralnym pod nr C48589.

Kodeksy postępowania

Piotr Pelczynski t/a RightOne podlega Kodeksowi Ochrony Konsumenta, Minimalnego Kodeksu Kompetencji i Standardów Sprawności i Sprawiedliwości, które zapewniają ochronę konsumentom. Kodeksy te można znaleźć na stronie internetowej Banku Centralnego www.centralbank.ie

Nasze Usługi

Piotr Pelczynski t/a RightOne jest członkiem Brokers Ireland (BI). Jako członek BI musimy być w stanie porównać ubezpieczenie, z co najmniej pięcioma ubezpieczycielami w odpowiedniej formie (życie / inne ubezpieczenia), a co za tym idzie dać konsumentom większy wybór niż agenci i agenci przynależący do konkretnych firm. Naszym podstawowym zadaniem jest doradztwo i przeprowadzenie transakcji w imieniu klientów w zakresie ubezpieczeń na życie oraz planów emerytalnych, kredytów hipotecznych oraz ubezpieczeń ogólnych. Zapewniamy pomoc w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących polis lub w przypadku roszczenia odszkodowawczego w okresie obowiązywania polisy, wyjaśniamy także różne ograniczenia, warunki i wykluczenia związane z Twoją polisą. Jednakże, jesteś odpowiedzialny za zapoznanie się z dokumentami, warunkami, literaturą i broszurami dotyczącymi polisy, aby upewnić się, że rozumiesz naturę obowiązującej Cię polisy. Zazwyczaj uzgadniamy zawczasu z każdym klientem zakres świadczonych usług.

O ile nie uzgodniono inaczej, nasze usługi obejmują:

 • Doradztwo w zakresie ubezpieczenia i potrzeb finansowych
 • Rekomendację i zorganizowanie polisy ubezpieczenia zgodnie z wymaganiami naszych klientów z jednym ubezpieczycielem, ubezpieczycielem z pomocą innych ubezpieczycieli lub panelem ubezpieczycieli, których wybraliśmy
 • Pomoc naszym klientom w dokonywaniu wszelkich zmian, jakie mogą oni chcieć wprowadzić w swoich polisach
 • Pomoc naszym klientom w roszczeniach odszkodowawczych dotyczących polis ubezpieczeniowych, które dla nich zorganizowaliśmy.

 Uczciwa Analiza Rynkowa

Pojęcie uczciwej analizy rynku pochodzi z dyrektywy o mediacji ubezpieczeniowej. Opisuje zakres wyboru oferowanych produktów i oferujących je firm przez pośrednika w określonej kategorii ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia ogólnego, hipotecznego i / lub specjalistycznego. Liczba posiadanych umów z firmami ubezpieczeniowymi musi być wystarczająco duża, aby pośrednik był w stanie zarekomendować produkt, który byłby odpowiedni dla zaspokojenia potrzeb i wymagań klienta. Definicja wystarczającej liczby dostawców będzie się różnić, w zależności od liczby dostawców działających na rynku i oferujących danego typu produkt lub usługi oraz ich względnego znaczenia i udziału na rynku.  Zakres uczciwej analizy produktów musi być na poziomie oczekiwanym od firmy oferującej porady finansowe, biorąc pod uwagę dostępność informacji i produktów pośrednikom oraz kosztu analizy rynkowej.

W celu zapewnienia wystarczającej liczby produktów finansowych oraz usługodawców, aby zapewnić uczciwą analizę rynku, rozważamy następujące kryteria:

 • potrzeby klienta,
 • wielkość zamówienia klienta,
 • liczbę dostawców na rynku współpracujących z brokerami,
 • udział w rynku każdego z tych dostawców,
 • liczba odpowiednich produktów dostępnych od każdego dostawcy,
 • dostępność informacji o tych produktach,
 • jakość produktu i usługi świadczone przez dostawcę,
 • ich koszt oraz wszelkie inne istotne kwestie.

Polisy na Życie i Plany Emerytalne

Piotr Pelczynski t/a RightOne zapewnia doradztwo w zakresie ubezpieczeń na życie i emerytur na zasadach uczciwej analizy rynku, tj. świadczenie usług na podstawie wystarczającej liczby umów z dostawcami produktów finansowych dostępnych na rynku, w celu umożliwienia nam przedstawienia rekomendacji zgodnie z profesjonalnymi kryteriami; która polisa/ produkt byłby odpowiedni do zaspokojenia Twoich potrzeb.

W szczególności w odniesieniu do polis ubezpieczeniowych na czas określony/ nieokreślony, podstawą naszej usługi będzie wyjaśnienie: a) znaczenia niezdolności do pracy, zgodnie z definicją w polisie, b) świadczeń/ benefitów dostępnych w ramach tej polisy c) ogólnych wykluczeń mających zastosowanie do tej polisy oraz d) redukcje aplikujące się do wypłat odszkodowań z tytułu otrzymywania świadczeń w wyniku niepełnosprawności z innych źródeł. W przypadku polisy dotyczącej chorób poważnych jasno wyjaśnimy ograniczenia, warunki i ogólne wykluczenia, które są zawarte w polisie. Pełna lista ubezpieczycieli i producentów produktów, z którymi współpracujemy jest dostępna na żądanie.

Ubezpieczenia ogólne

Piotr Pelczynski t/a RightOne oferuje ogólne ubezpieczenie na podstawie ograniczonej analizy rynku (świadczenie usług na podstawie ograniczonej liczby kontraktów i producentów produktów finansowych dostępnych na rynku). Doradzamy w związku z następującymi dostawcami ubezpieczeń ogólnych:

 • April Ireland

Kredyty Konsumenckie oraz Hipoteczne

Za pośrednictwem pożyczkodawców lub innych przedsiębiorstw, z którymi prowadzimy agencję, Piotr Pelczynski t/a RightOne może doradzać i organizować produkty hipoteczne w następującym zakresie: pożyczki o stałym oprocentowaniu, kredyty hipoteczne o zmiennym oprocentowaniu, kredyty hipoteczne o stałym oprocentowaniu, kredyty odsetkowe, hipoteki emerytalne i nieruchomości inwestycyjne.

Piotr Pelczynski t/a RightOne udziela porad w zakresie kredytów hipotecznych na podstawie analizy ograniczonej (świadczenie usług na podstawie ograniczonej liczby umów i producentów produktów dostępnych na rynku).

Mamy dostęp do 5 pożyczkodawców za pośrednictwem usług hipotecznych Brokers Ireland:

 • Permanent TSB
 • KBC Bank Ireland
 • Haven Mortgages
 • BNP Paribas Ireland
 • Pepper Home Loans

Będziemy musieli zebrać od Ciebie wystarczającą ilość informacji, zanim będziemy mogli udzielić jakiejkolwiek porady dotyczącej kredytów hipotecznych. Wynika to z faktu, że kluczową kwestią w odniesieniu do doradztwa w zakresie kredytów hipotecznych jest ocean ich przystępność. Informacje takie powinny być niezwłocznie przekazywane na nasz wniosek.

Ujawnienie informacji

Twoim obowiązkiem jest dostarczenie kompletnych i dokładnych informacji ubezpieczycielom podczas organizowania polisy ubezpieczeniowej i / lub podczas, gdy oświadczenie faktów jest uzupełniane w Twoim imieniu przez jednego z naszych doradców. Każde nieuwzględnienie istotnych informacji lub faktów może doprowadzić do odmówienia wypłaty roszczenia o odszkodowanie i spowodować unieważnienie polisy.

Wynagrodzenie brokera

Piotr Pelczynski t/a RightOne jest wynagradzana prowizją i innymi płatnościami od producentów produktów finansowych za rekomendowanie tychże produktów odpowiednim klientom. W przypadku, gdzie otrzymujemy powtarzające się prowizje, stanowi to część wynagrodzenia za wstępne doradztwo klientom. W pewnych okolicznościach możemy również zdecydować o pobieraniu opłaty wstępnej. W takim przypadku powiadomimy klienta w pełni o przewidywanej opłacie przed oferowaniem usługi lub porady.

Regularne sprawdzanie polisy

W Twoim najlepszym interesie jest, aby regularnie sprawdzać  produkty, które dla Ciebie zorganizowaliśmy w związku z ciągle zmieniającymi się potrzebami na podstawie zmian Twoich okoliczności. Nieprzestrzeganie zasady  zmieniających się  okoliczności lub zaniechanie  regularnych porad może spowodować że będziesz posiadał niepełne ubezpieczenie lub produkt nieodpowiedni do Twoich potrzeb.

Konflikt interesów

Naszym celem jest unikanie konfliktu interesów w świadczeniu usług. Jednak w przypadku wystąpienia nieuniknionego konfliktu interesów, poinformujemy Cię o tym na piśmie przed dostarczeniem jakiejkolwiek usługi.

Konsekwencje w przypadku braku płatności

Producenci produktów finansowych mogą wycofać świadczenia,  odmówić wypłaty odszkodowania lub zakończyć polisę w przypadku kiedy klient nie uiścił opłaty za polisę w uzgodnionym wcześniej terminie. W celu szczegółowych informacji na ten temat  prosimy zwrócić się do dokumentów dotyczących ogólnych warunków polisy.

Składanie skarg oraz zażaleń

Posiadamy pisemną procedurę składania zażaleń w celu skutecznego ich rozpatrzenia. Potwierdzimy pisemnie otrzymanie Twojego zażalenia w ciągu 5 dni roboczych od jego otrzymania oraz w pełni zbadamy jego podstawy. Rozpatrzymy zażalenie tak szybko, jak to możliwe, a osoba je składająca otrzyma aktualizację w odstępach nie dłuższych niż 20 dni roboczych od daty złożenia zażalenia.

Po zakończeniu naszego dochodzenia otrzymasz pisemny raport na podstawie faktów zażalenia oraz naszą finalną decyzję w związku z jego rozpatrzeniem . W przypadku gdy nadal będziesz niezadowolony z naszej obsługi lub finalnej decyzji/ odpowiedzi na zażalenie, masz prawo zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Usług Finansowych i Emerytalnych. Pełna kopia naszej procedury zażaleń jest dostępna na żądanie.

Ochrona danych osobowych

Piotr Pelczynski t/a RightOne spełnia wymogi Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2018 i Ustawy o Ochronie Danych Obowych z 1988 i 2003 roku, z późniejszymi zmianami.

Piotr Pelczynski t/a RightOne zobowiązuje się chronić i szanować Twoją prywatność. Chcemy zachować przejrzystość w sposobie przetwarzania danych i pokazać, że jesteśmy odpowiedzialni za RODO (GDPR) w związku nie tylko z przetwarzaniem danych, ale także, aby pomóc Ci zrozumieć Twoje prawa, jako klient. Dane personalne będą przetwarzane tylko w sposób zgodny z celami, dla których zostały przekazane i zgodnie z naszym oświadczeniem o ochronie danych, będzie ono dostępne dla wszystkich naszych klientów w momencie pozyskiwania tychże danych. Zapewniamy, że niniejsze oświadczenie dotyczące polityki prywatności będzie łatwo dostępne. Proszę odnieść się do naszej strony internetowej www.rightone.ie/privacy, jeśli to medium nie jest odpowiednie, zapewniamy, że z łatwością otrzymasz wydruk lub kopię na innym trwałym nośniku.

Skontaktuj się z nami pod adresem admin@rightone.ie, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące swoich danych osobowych.

Ochrona konsumenta

Piotr Pelczynski t/a RightOne jest członkiem Programu Kompensacji Inwestorów Spółek Zewnętrznych (ICCL) ustanowionego na mocy ustawy o rekompensatach inwestora z 1998 r.

Ustawodawstwo przewiduje ustanowienie systemu rekompensat i płatności w specyficznych okolicznościach. Płatności te są dostępne dla określonych klientów firm (zwanych jako uprawnieni inwestorzy) objętych ta ustawą. Należy jednak pamiętać, że prawo do rekompensaty powstaje tylko w przypadku, gdy pieniądze lub instrumenty inwestycyjne posiadane przez firmę w Twoim imieniu nie mogą zostać zwrócone ani w chwili obecnej, ani w przewidywalnej przyszłości, ale tylko jeśli Ty (klient) spełniasz definicje osoby kwalifikującej się jako uprawniony

Inwestor określony w ustawie. W przypadku ustalenia prawa do odszkodowania, kwota należna jest mniejszą wartością od 90% strat klienta, która  została uznana za kwalifikującą się do odszkodowania, lub €20,000. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z ICCL Ltd. pod numerem (01) 224 4955.

Fundusz kompensacji Brokers Ireland

Jesteśmy również członkami Brokers Ireland Compensation Fund. Z zastrzeżeniem maksymalnej kwoty do 100 000 EUR na klienta (lub łącznie 250 000 EUR) wedle zasad systemu, zobowiązania mogą być wypłacane przez fundusz w imieniu swoich członków, jeżeli firma członkowska nie jest w stanie tego zrobić oraz jeżeli wyżej wymieniony Programu Kompensacji Inwestorów Spółek Zewnętrznych nie zdołał odpowiednio zrekompensować żadnego klienta firmy członkowskiej. Dalsze szczegóły są dostępne na życzenie.

Warunki Handlowe ważne od Maja 2018